Toplotne črpalke

Toplotne črpalke

Energija za ogrevanje in hlajenje postaja vedno dragocenejša, drugi največji strošek za transportom. Osnovni moto našega podjetja: optimiziranje porabe energije vsake hiše ali objekta posebej. To pomeni, da vam ne bomo prodali in montirali veliko serijskega izdelka, kateri za vas ni optimalna izbira. Po potrebi izdelamo toplotno črpalko posebej za vaše potrebe in želje: gretje in hlajenje sočasno, *gretje hiše in sočasno gretje sanitarne vode na preko 70°c, hlajenje hiše in gretje bazenske vode z odpadno energijo, pasivno hlajenje, kombinirano gretje s toplotno črpalko in vakumskimi ali ploskimi sončnimi kolektorji… Seveda se za večino zahtev najde na trgu ustrezna toplotna črpalka, katero vam bomo dobavili, montirali in zagotavljali servis skozi celotno življenjsko dobo naprave.

Investicija

Investicija v  toplotno črpalko zemlja/voda, se v primerjavi s kakovostnim sistemom na zemeljski plin povrne v 2-3 letih.

Subvencije

Vsakoletni razpis podeljevanja nepovratnih sredstev za vgradnjo toplotnih črpalk je objavljen na straneh ministrstva za okolje in prostor.

 

Nekaj primerov toplotnih črpalk v različnih izvedbah

 

Agregat TČ zemlja voda

V izdelavi reverzibilna toplotna črpalka zemlja voda moči 3kw za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v pasivni hiši

 

tč sv 2kw

Toplotna črpalka zemlja voda moči 2kw z aktivnim hlajenjem za ogrevanje in hlajenje pasivne hiše, izredno kompaknih dimenzij

 

izdelava TČ zrak voda 5,5kw

Toplotna črpalka kombinacije zrak voda in direktnega uparjanja v zemljino

 

izdelava TČ voda voda 20kw v visokotemperaturni izvedbi

Visokotemperaturna toplotna črpalka  voda voda moči 20kw z iskoriščanjem polzeče kondenzacije in pregretih par za doseganje zelo visoke temperature sanitarne vode

 

končni izdelek

Končni izdelek

 

TČ zemlja voda 9kw

Izdelana kurilnica s toplotno črpalko zemlja voda

 

enostavna kurilnica TČ zrak vodaseničar (2)

Primera enostavne kurilnice s toplotno črpalko zrak voda

 

z odpadno toploto generatorja male hidro elektrarne ogrevamo hišo

Primer kurilnice, kjer izkoriščamo odpadno toplotno energijo generatorja mikro hidroelektrarne za delovanje toplotne črpalke

 

primer TČ zrak voda z integriranim rekuperatorjem

Toplotna črpalka zrak voda z integriranim rekuperatorjem, aktivnim zračnim hlajenjem in izkoriščanjem energije odpadnega zraka

 

TČ zrak voda z dvemi ločenimi ogrevalnimi krogi

Toplotna črpalka zrak voda z dvema ogrevalnima krogoma

 

TČ voda voda v kaskadi in s pasivnim hlajenjem

Kakskada toplotnih črpalk voda voda skupne moči 40kw in pasivnim hlajenjem

 

TČ zrak voda split izvedbe z bivalentnim delovanjem elektro kotla

Toplotna črpalka zrak voda split izvedbe z izkoriščanjem pregretih par za ogrevanje sanitarne vode in dodatnim bivalentnim elektro grelnikom

 

TČ zrak voda v svojem avtohtonem okolju -Švedska

Toplotna črpalka zrak voda v svojem avtohtonem okolju, Švedska

 

zmrzalled

Primer ko je prišlo do uničenja zunanje enote zaradi nepravilne montaže in poddimenzionirane naprave

 

primer temelja za odtekanje kondenzaTČ Daikin

Primer izdelanega jaška za odtekanje kondenzata kadar je toplotna črpalka v klima izvedbi

 

primer izdelave imenjevalnika za izkoriščanje energije odpadnih vod

Podzemni izmenjevalnik za izkoriščanje toplote odpadnih ali fekalnih vod

 

TČ tip zemlja voda kjer izkoriščamo toplotno energijo potoka

Izdelava kotlovnice kjer nam primarno toploto za delovanje toplotne črpalke zagotavlja potok

 

TČ v inox izvedbi

Toplotna črpalka zrak voda v INOX ohišju

 

TČ zrak voda višjega kakovostnega razredaIMG_20180215_140546

Toplotne črpalke zrak voda višjega kakovostnega razreda

 

thermia

Toplotna črpalka zemlja voda višjega kakovostnega razreda

 

IMG_20180126_184959IMG_20180123_165728

Integrirana notranja enota TČ zrak voda

lesena TČ

Najcenejša in “najgrša” toplotna črpalka voda voda, kjer si je lastnik sam izdelal ohišje iz materiala, ki se lahko 100% reciklira:):)

 


Arhiv